GIJSBERT BEKER  
 
Mijn grootvader Gijsbert (Gijs) Beker, de vader van mijn vader, overleed in 1934. Negen jaar voor mijn geboorte. Ik heb hem dus niet gekend. Ik vroeg mijn vader wel eens naar deze man. Het enige dat mijn vader wist wist te vertellen, was dat het een strenge man was, die van discipline hield en stijl had. Wat wil je. De man had van 1900 t/m 1914 dienst gedaan bij het K.N.I.L., het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en was drager van de Militaire Willems Orde.
 
Omdat ik toch meer van deze man wilde weten en ik de herkomst van de familie Beker wilde uitzoeken, ben ik op zoek gegaan en kwam ik over deze Gijs, het volgende te weten: Hij werd geboren op 15 mei 1877 in Woudenberg, op de boerderij ‘de Zeven Morgen’ aan het Roffelaerspad. Zijn vader, eveneens een Gijsbert Beker, heeft hij nooit gekend. Deze overleed drie maanden voor zijn geboorte.

 
Op 19 jarige leeftijd werd hij op 12 maart 1897 als dienstplichtig militair opgeroepen bij het 5e Regiment Infanterie. Op 16 juni 1898 kwam hij bij het 8e Regiment Infanterie en kwam terecht op ‘Fort De Klop’ langs de Vecht bij Utrecht. Toen de gemeente Achttienhoven.
 
In 1900 tekende Gijs voor een verbintenis van 6 jaar bij het K.N.I.L. en werd , na een opleiding in Harderwijk, naar Indië uitgezonden. Hij klom op tot sergeant. In 1906, na afloop van zijn contract, kwam hij terug naar Nederland. Doch datzelfde jaar tekende hij nogmaals voor 6 jaar bij het KNIL. Dit werden er 8. Hij tekende na die 6 jaar nog eens 2 jaar bij als bestuursassistent in Labuan Badja op Flores. In 1910 ontving hij de Militaire Willemsorde 4e klasse.
 
Tussen 1906 en 1914 heeft hij in Indië foto’s gemaakt met een 13×18 cm platencamera. Op glasnegatieven. De camera en de glasnegatieven had ik in mijn bezit maar heb ze inmiddels geschonken aan Museum Bronbeek in Arnhem.

Hij kocht deze camera in 1906 bij C.A.P.Ivens in Amsterdam. Ivens was de oprichter van het bekende fotobedrijf CAPI. Ik heb zoveel mogelijk foto’s van hem hieronder geplaatst en de bijschriften gebruikt, die in zijn album bij de foto’s vermeld staan. Ook heb ik enige foto’s geplaatst die mogelijk niet door hem gemaakt zijn, maar waarvan de fotograaf mij onbekend zijn.