In 1962 kwam ik als dienstplichtig militair bij de Koninklijke Marechaussee, lichting 1962-3 in de Koning Willem 3 kazerne in Apeldoorn. Tijdens de eerste 2 maanden opleiding tekende ik ,als dienstplichtig militair, voor de Troepenmacht in Suriname. Ik ging voor verdere militaire opleiding naar de Legerplaats Oirschot. Op 19 oktober 1962 vertrok ik met de MS Oranjestad van de KNSM. Ik maakte deel uit van de C-compagnie 1962, 2e peloton, 2e detachement. Op 5 november 1963 kwam ik met dezelfde Oranjestad terug in Nederland.

Ik maakte dat jaar dia’s, waarvan een groot aantal via het menu hieronder te zien zijn. Ik hield ook een klein dagboekje bij, dat ik in eigen beheer heb uitgegeven bij Uitgeverij Gopher, waar het ook besteld kan worden. ( Een jaar Troepenmacht in Suriname – ISBN 9789059740747 – G.D.Beker – klantenservice@gopher.nl.)


de reisZanderijAlbina Brownsweg Nickerie

Paramaribopatrouillesdiverseboekjes